Διαχείριση ποιότητας

Μη γελιέστε από απομιμήσεις. Η MOTORGLASS τοποθετεί γνήσια κρύσταλλα. Δείτε τα πιστοποιητικά μας. Έχουμε όλους τους κατασκευαστές αρχικής τοποθέτησης πού προμηθεύουν την σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία Rulle 43/ΦΕΚ 588/30,09,1992