Κινητή μονάδα επισκευής

MOTORGLASS - Κινητή μονάδα επισκευής

Αν για κάποιο λόγο το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί, η MOTORGLASS αναλαμβάνει να στείλει κινητή μονάδα για να ελεγθεί επιτόπου τη ζημιά.

Στη συνέχεια οι εξειδικευμένοι τεχνίτες μπορούν να προχωρήσουν στην επισκευή ή ακόμα και στην αντικατάσταση των κρυστάλλων. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες ή να υπάρχει στέγαστρο και χώρος στάθμευσης.